MotoGP 2019: Ducati bị kiện sau QatarGP – Phần 1: Bối cảnh và Thủ tục

Posted on

MotoGP 2019: Ducati bị kiện – Phần 1: Bối cảnh và Thủ tục

Phần 2: Nguyên nhân sâu xa những sáng tạo của Ducati:
Phần 3: "Cái thìa" (Scoop) của Ducati có phạm luật?:
Phần 4: Ducati bình tĩnh trước bão giông:
Phần 5: Ở trong lẽ phải có người có ta:

Facebook:

#QatarGP2019 #MotoGP2019 #DucatiCorse #DucatiScoop #lequockhanh

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *